Ohlasy na konferenci vaše názory

Konference Svoboda NaŽivo II.

Práce, škola a společnost , Kino Vzlet, Praha

Den plný souvislostí a inspirace
18 přednášek, 2 večírky 2 filmy a 2 přestávky

Záznamy přednášek a Fotogalerie

Svoboda ve škole

 • Tomáš Feřtek

  Pomáhat slabším se vyplácí aneb proč i vy byste se měli zajímat o ty, co ve škole propadli

  Tomáš Feřtek (EDUin)

  Pokud opravdu stojíme o vzdělávání, které z nás a našich děti udělá spokojenější a osobně i profesně úspěšnější lidi, nezbývá nám, než oprášit sousloví veřejný zájem. A ve veřejném zájmu je starat se i o ty méně úspěšné, slabší, o ty, kteří mají nějaký problém. Děláme to? Myslím, že ne. Přinejmenším ve vzdělávání. Pokud se nezačneme zajímat o ty, co propadli, spolehlivě nás stáhnou ke dnu. V mezinárodních průzkumech patříme k zemím s největším rozdílem mezi nejlepšími a nejhoršími. V hmotném světě se ti úspěšní od neúspěšných možná mohou oddělit vysokou zdí svého domu. Ve světě práce a myšlenek se jednak takové zdi budují mnohem hůř, a hlavně je mnohem patrnější, že „ten za zdí“ jste vy.

  Přehrát záznam
 • Jana Nováčková

  „Vedlejší účinky“ tradiční základky

  Jana Nováčková (Respektovani.com)

  V inzerátech se žádá od zaměstnanců samostatnost, flexibilita, komunikativnost, schopnost týmové práce, tvořivost… – kde to má ale absolvent tradiční ZŠ vzít, když se učí závislosti na autoritě a vnější motivaci, rigiditě, mlčení, individualismu, přesnému plnění zadání? Říká se tomu „skryté osnovy“ a označuje se tím všechno, co se děti ve škole nezamýšleně učí a co je většinou v rozporu s cíli, které se deklarují (dětem i rodičům).

  Přehrát záznam
 • Ondřej Hausenblas Video

  Co dělat s nedostatkem svobody ve školách

  Ondřej Hausenblas (Kritické myšlení)

  Cítíme, že bez jeho názoru na české vzdělávání by naše setkání nebylo úplné. Pan Hausenblas má během dopoledne jiné neodkladné povinnosti a ve Vzletu se k nám připojí až odpoledne (po 14. hodině). Proto jsme jeho zamyšlení předtočili. Zamýšlí se například nad tím, jak se vyrovnat s jedním z problémů našeho školství, s "nedostatkem volnosti", tedy "nedostatkem svobody od spoutanosti a obav, že to co žák dělá a dělat chce, nebude pochopeno a přijato".

  Přehrát záznam
 • Ondřej Šteffl Video

  Děti se učí i mimo školu – jen se tomu moc nevěnujeme

  Ondřej Šteffl (www.scio.cz)

  Ondřej Šteffl je v den konání v Africe, a tak jsme jeho zamyšlení o vzdělávacím systému také předtočili. Ve videopříspěvku upozorňuje na to, že většinový vzdělávací systém dětem svobodu spíše bere a že pozoruhodné "vzdělávací procesy" probíhají mimo školu, a i těm je třeba se věnovat. A zkoumat, jak lépe chápat roli, kterou ve vzdělávání hrají knihy, internet nebo třeba počítačové hry.

  Přehrát záznam
 • Pavla Tomášová

  Severní vítr je krutý

  Pavla Tomášová (ZŠ a MŠ Ruská, Litvínov)

  Severní vítr je krutý, ale nám vane do plachet. Aneb jak funguje společenství stovek dětí ve věku 6 – 15 let v jedné základní škole na Mostecku.

  Přehrát záznam
 • Jindřich Monček

  Školní dveře do svobody…, a z které strany?

  Jindřich Monček (ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady)

  Rodiče, školáci, učitelé a podpůrní zaměstnanci, zřizovatel, stát „přicházejí“ do školy realizovat své záměry, strategie, představy, cíle, touhy, svobody... A škola má být místem průniku všech těchto snah a plánů. Průnikem – ne místem míjení. Jak to dělat, aby tento složitý organizmus žil a vyvíjel se tak, aby z něho měli užitek zejména školáci? A ostatní nepřišli zkrátka? Aby děti „rostly“ do svobody? Aby tu svobodu zažívaly už ve škole? A co je svoboda ve škole?

  Přehrát záznam
 • Andrea Culková Video

  Svoboda ve škole

  Andrea Culková (Sugarblog)

  Pokud je cílem vzdělávání spokojený - svobodný člověk a aktivní občan - jaká z dostupných vzdělávacích možností ji dnes naplňuje? Příběh rodiny - která si právě svobodu vybrala jako klíč k hledání školy pro své dítě a v rámci filmu se snaží objevit dostupné varianty vzdělávání v jejichž DNA je jednotlivec, jeho potenciál a svoboda. Režie: Andrea Culková. Více info zde

  Přehrát záznam

Svoboda v práci

 • Peter Živý

  Záži - tok II.

  Peter Živý

  Stejně jako v loňském roce nám Peťo Živý i letos zprostředkoval ZÁŽI - TOK, tj. proud energie, zamyšlení i zažití toho, že jsme stále dětmi. Že v sobě i dnes máme všichni spontánnost, bezprostřednost, zvídavost, důvěru, lásku a další a další dětské vlastnosti. Stačí je v sobě jen oživit.

  Přehrát záznam
 • Michal Pastier

  Nečakaný vplyv firemnej kultúry na úspech v social media marketingu

  Michal Pastier (Zaraguza.com)

  Ako sa z firmy zo 4 nadšencami stala za dva roky spoločnosť, ktorá ich uživí 30. Ako sa dostať z lokálnych médií do TechCrunch, alebo Wired. Prečo je pes súčasťou firemnej kultúry?

  Přehrát záznam
 • Daniel Bezányi

  Cesta od zaměstnance k umělci ve svém povolání

  Daniel Bezányi (r2e.cz)

  Jak je možné začít měnit firemní prostředí a čemu se vyhnout. Jak překonávat předsudky a falešné představy. Odpovědnost se nedá delegovat, aneb od odpovědnosti za sebe k odpovědnosti za celek. Co se od sebe mohou učit komerční společnosti a neziskovky.

  Přehrát záznam
 • Jaroslav Seifert

  Přehnaná touha po jistotě

  Jaroslav Seifert (Jaseka.cz)

  Firma jako dobrovolné sdružení osob, které společně vytvářejí něco, co jim dává smysl. Radost v práci a možnost soustavného sebezdokonalování. Význam základních lidských hodnot pro fungování viditelné i neviditelné části firmy. Důsledky přehnané touhy po jistotě pro vlastní postavení ve firmě. Zkušenosti z průmyslových podniků světové třídy. Kde je svoboda a na co se můžeme těšit.

  Přehrát záznam
 • Ricardo Semler Video

  Proměna

  Ricardo Semler (SEMCO)

  Úvaha o tom, co nás může Proměna od Franze Kafky naučit o dnešním světě. O tom, že na krizi (a na změnu obecně) je možné reagovat i jinak než obvyklým strachem.

  Přehrát záznam
 • Martin Štrba

  Je robota odvodena od slova "robot"?

  Martin Štrba (Martinus.sk)

  Sú naši zamestnanci len stroje a najväčší náklad firmy? Komunikácia ako základný kameň budovania zdravej organizačnej kultúry.

  Přehrát záznam
 • Martin Černohorský

  Stačí pro vybudování svobodné firmy vytvářet svobodné prostředí?

  Martin Černohorský (Et netera)

  Minulý rok, kdy v EtNeteře začali vcelku radikálně uvádět svobodu do chodu firmy, byl v mnoha ohledech přelomový. Martin se letos zamyslí nad často nečekanými důsledky a výzvami, které jim tento rok přinesl. Přednáška o tom, že při liberalizaci firmy není možné klouzat po povrchu, o přínosech transparentnosti a o tom, co se v “osvobozování firmy” (ne)povedlo a co se (ne)daří. Jak přetavit inspiraci v praxi? A co se přitom ve firmě reálně děje?

  Přehrát záznam
 • Traci Fenton Video

  WorldBlu a svoboda v práci

  Traci Fenton (Worldblu)

  Co je Worldblu, proč se věnují šíření principů svobody v práci a jak můžeme v našem snažení změnit to, jak se dnes pracuje a podniká, spojit síly.

  Přehrát záznam

Svoboda ve společnosti

 • Matěj Hollan

  Nahý mezi dobytkem

  Matěj Hollan (Brnění o.s.)

  Jak se stát z nesmělého herce smělým občanem. Nebojte se bojovat za správnou věc, je to snadné a zábavné. Augiášův chlév čeká.

  Přehrát záznam
 • Bronislav Matulík

  Svobodný v nesvobodném světě

  Bronislav Matulík (Církev bratrská)

  Do jakého hodnotového světa jsme narodili? Umíme chápat svobodu v její plné šíři? Jaké jsou cesty ke svobodě z křesťanského pohledu (slovo hřích znamená minout se cíle)? Jaké vypadají životy lidí, kteří nezvládli život na svobodě, skončili ve vězení a nyní hledají cestu zpět k zapojení do společnosti?

  Přehrát záznam
 • Jaroslav Dušek

  Obnovení schopnosti vnímat jeden druhého

  Jaroslav Dušek

  Ukazuje se, že množství pravidel a vyhlášek, kterými se na úrovni systému snažíme zajistit pořádek a spravedlnost vede spíše k zesílení toho před čím nás mají ony „právní“ normy chránit. Pocit anonymity a odcizení generovaný systémem dál posiluje vzájemnou lhostejnost a redukuje lidský život na číslo v tabulce. Obnovení schopnosti vnímat jeden druhého nám umožní vystoupit z anonymity a soukolí norem tak, že začneme vědomě vytvářet svůj život.

  Přehrát záznam
 • Karel Janeček

  Krize hodnot společnosti a co s ní?

  Karel Janeček (Pozitivní evoluce)

  Současnou společnost oslabuje krize hodnot. Cesta ke svobodnější, spravedlivější společnosti může vést přes diskuzi a obnovený respekt k hodnotám. Jak toho dosáhnout?

  Přehrát záznam
 • Petr Brichcín

  Sám sobě otrokářem

  Petr Brichcín

  Naši svobodu mohou určovat vnější podmínky nebo o ní rozhodujeme sami. Svoboda je přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, předpokládá odvahu riskovat. Pro to není každý osobnostně vybaven. Svoboda není pro každého.

  Přehrát záznam
 • Anežka Janátová

  Národ jako tvůrce vlastního osudu

  Anežka Janátová

  Idea národa jako společného prostoru svobodných lidí s vlastními životními příběhy, kteří dohromady tvoří MY. Jsou si vědomi, proč jsou tady a jaké je jejich poslání. Je český národ schopen se nadchnout pro společnou věc tak, že srdce hoří? Dokážeme ve veřejném prostoru rozlišovat vizionáře od falešných proroků?

  Přehrát záznam
 • Tomáš Hajzler

  Mít rád svou práci

  Tomáš Hajzler

  Lidé a viry mají jednu společnou vlastnost, kterou je nakažlivost. Ať jsme rozesmátí či nabručení, naše nálada se šíří na lidi okolo nás. Lidé, kteří mají rád jsou svoji práci jsou řádově šťastnější než lidé, kteří pracují ze zištných důvodů. Dělejme víc toho, co milujeme. Milujme víc toho, co děláme a naše společnost se změní.

  Přehrát záznam