« Zpět na přehled řečníků

Usilujeme o změnu toho, jak podnikáme a pracujeme v ČR a na Slovensku. Proto zveme inspirativní osobnosti, především z naší části světa.

Jindřich Monček ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady

Otec dvou, jak sám říká, milých a náročných dětí. Ředitel velké státní školy v Poděbradech. V reformě školství vidí šanci rozvíjet osobnost žáků, jejich tvořivost, životní dovednosti a postoje a též šanci vybudovat školu, která  podporuje jejich potenciál a vychovávající je k zodpovědnosti. Věří, že škola je místo k prožívání dobrodružství z objevování, k setkávání a také místo sociálního zrání dětí, nezraňující jejich pociťování a sebepojetí.
Pohlíží na školu jako na demokratické společenství žáků, učitelů, rodičů a lidí z obce. Je propagátor názoru, že děti nemají dostávat hotové názory, ale mají být provázeny, aby dovedly o světě přemýšlet kriticky. Je přesvědčený, že je nepřípustné si děti ve škole „ochočovat“. Je podle něho nutné, aby děti zůstaly svobodné, přestože svoboda je pro děti méně pohodlná než „závislost“.

Proč jsme ho pozvali

Z českého vzdělávacího systému jsme si v poslední době navykli spíše na špatné zprávy. O to víc nás vždy překvapí, když se doslechneme o lidech s názory Jindřicha Mončeka. Těší nás, že i u nás existují státní školy, kde k dětem přistupují s respektem a láskou jako k jedinečným originálním bytostem. Tyto příklady chápeme jako naději. Velmi se těšíme, až se dozvíme víc a je nám ctí, že těmto názorům můžeme pomoci k dalším lidem.