« Zpět na přehled řečníků

Usilujeme o změnu toho, jak podnikáme a pracujeme v ČR a na Slovensku. Proto zveme inspirativní osobnosti, především z naší části světa.

Daniel Bezányi r2e.cz

Nelehkou úlohu, jak pochopit, že peníze jsou obrazem Ducha ve hmotném světě, vzal Daniel na sebe prací v podniku, v zájmové skupině i v osobním životě. V jedné osobě kombinuje pozoruhodné přístupy ve světě podnikání i aktivity v neziskové sféře – pro obě oblasti podle něj platí, že usilování o svobodu (nejen v práci) je náročný proces postupného zrání člověka k odpovědnosti za své myšlenky, svá slova a své činy.

Podniká od 90. let a od té doby působil na řadě manažerských funkcí, to ho postupně dovedlo k otázkám makroekonomickým, politickým, kulturním a obecně lidským. Od roku 2009 současně s podnikatelskými aktivitami působí v Akademii sociálního umění TABOR, která usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku s důrazem na etický aspekt. Ve volných chvílích se věnuje akverelovému malování a společně s manželkou jejich třem dětem.

Proč jsme ho pozvali

Nepotkali jsme v českém prostředí mnoho lidí, kteří by s principy partnerství a svobody experimentovali ve firemním světě (prvně v IMagic a nyní v R2E) do takové míry jako Dan. Přijde nám, že díky nebývalé paletě jeho zájmů a aktivit má nezvyklou míru pochopení toho, na čem stojí funkční lidská společnost... Poznali jsme ho jako člověka s filosofickým a náboženským přesahem, který v byznysu staví na univerzálních hodnotách, které žije i jinde v životě. Proto jsme ho požádali, aby se s námi podělil o své zkušenosti.