« Zpět na přehled řečníků

Usilujeme o změnu toho, jak podnikáme a pracujeme v ČR a na Slovensku. Proto zveme inspirativní osobnosti, především z naší části světa.

Anežka Janátová

Anežka Janátová je zakladatelkou Akademie sociálního umění Tabor, v níž zhodnotila zkušenosti výzkumné práce (Profesiografie informačních pracovníků) a práce s takzvaně postiženými lidmi (jako psycholožka a později ředitelka Jedličkova ústavu). Tyto zkušenosti dále daruje uměleckými dovednostmi - dramaterapií, malováním, uměleckou prací s obrazy i textem, biografickou prací. Práci na lidském osudu považuje za svoji doménu a snaží se v každém člověku probudit kreativitu, která by vstoupila do jeho života v rovině osobní i pracovní. Každý člověk píše svůj vlastní životní příběh, který se zapisuje do kroniky lidství. Má-li malé či větší společenství lidí žít na Zemi jako "hospodáři či lupiči", odvíjí se od životního příběhu jednotlivce.

Proč jsme ji pozvali

Protože to je neuvěřitelně energický člověk, který dokáže inspirovat a strhnout lidi kolem sebe. A hlavně své nápady dokáže přetavit ve skutečné a trvalé instituce. Zajímá nás její pohled na vzdělávací systém i její velké téma péče o lidskou duši. A zeptáme se jí na její víru, že český národ je v kritické chvíli schopen nadchnout se pro velké věci.